Công tắc điện là thiết bị cực kỳ đơn giản được sử dụng để tắt và bật mọi thứ.

Từ khi được phát minh đến